Lập Trình Xử Lý Ảnh VISION PRO (ONLINE)

Giá bán: 4.200.000 đ 6.000.000 đ Khuyến mãi trị giá: 1.800.000 đ

(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
  • Model: VISION COGNEX (ONLINE)
  • Mã SP: VISION COGNEX (ONLINE)
  • Thương hiệu: SMARTTECH
  • Bảo hành: 12 Tháng
Lập Trình Xử Lý Ảnh Vision Pro (Cognex) Online
- Ngày khai giảng 26/05/2023
- Ưu đãi đầu xuân: Học phí còn 4.200.000/ 1 học viên.
-  Nhận đăng ký với học phí ưu đãi hết ngày 21/05/2023

- Học trên nền C# và Phần mềm Vision Pro (đào tạo từ c# nên chưa biết gì về c# cũng đều học được).
- Khóa học Online trên Zoom, có bản record vào hôm sau để ôn lại và làm bài tập.
- Học vào các tối thứ 3 và 6 trong tuần từ 20h00 đến 22H
- Thực hành online qua Ultraview vào máy tính trung tâm.
Kỹ Năng Đạt Được: 
- Lập Trình và hiểu được ngôn Ngữ C#
- Lập trình giao diện xử lý ảnh trên ngôn ngữ C# bằng Winform window.
- Sử dụng được các tools trong Vision Pro.
- Xây dượng được bài toán (dự án) ứng dụng tools và C#.
Xây dựng ứng dụng kết nối, trigger, live camera, kết nối PLC
- Xây dựng ứng dụng lưu và load hình ảnh theo định dạng ngày/tháng/năm
- Xây dựng ứng dụng phát hiện thừa, thiếu linh kiện trong sản xuất
 - Xây dựng ứng dụng đo kích thước vật thể trong sản xuất.

Đối Tượng Học Viên.
- Kỹ sư/ Kỹ thuật viên/ Nhân Viên: Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Máy Tính, Tự Động hóa, Điện Công Nghiệp.......
- Kỹ sư thiết kế, Lập trình PLC, Vi Điều Khiển, Công nghệ thông tin.......
- Sinh viên các ngành: Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Máy Tính, Tự Động hóa, Điện Công Nghiệp.......
Yên tâm mua sắm ....
  • Tư vấn chuyên nghiệp, miễn phí, Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.
  • Sản phẩm 100% chính hãng
  • Giá cạnh tranh
  • Giao hàng miễn phí khi đặt hàng Online với đơn hàng từ 20 Triệu trở lên.
Tổng quan
          KHÓA HỌC: XỬ LÝ ẢNH
TT   Nội Dung Khóa Học Xử Lý Ảnh
I Giới thiệu về lập trình C#
1.1 Bài 1. Giới thiệu chung về khóa học.
1.2 Bài 2. Giới thiệu khái quát về C#, lập trình giao diện Windows Form
1.3 Bài 3. Tải và cài đặt Visual Studio Code
1.4 Bài 4. Giới thiệu cấu trúc chương trình , cấu trúc cơ bản chương trình C#
II Các khái niệm cơ bản
2.1 Bài 1. Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong C#
2.2 Bài 2. Cách ghi chú lệnh trong C#
2.3 Bài 3. Các toán tử thường dung trong C#
2.4 Bài 4. Cách nhập liệu từ bàn phím trong C#
2.5 Bài 5. Các kiểu xuất dữ liệu
2.6 Bài 6. Cách ép kiểu dữ liệu trung C#
III Biểu thức điều kiện và vòng lặp
3.1 Bài 1. Các toán tử trong C#
3.2 Bài 2. Cấu trúc điều kiện (Boolean, If, if ... else, If ... elif lồng, …)
3.3 Bài 3. Cấu trúc lặp (while, for, while/else, for/else…)
IV Hàm trong C#
4.1 Bài 1. Khái niệm về hàm
4.2 Bài 2. Cấu trúc tổng quát của hàm
4.3 Bài 3. Cách gọi hàm
4.4 Bài 4. Nguyên tắc hoạt động của hàm
V Xử lý chuỗi (String)
5.1 Bài 1. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
5.2 Bài 2. Thuộc tính Length trong chuỗi
5.3 Bài 3. Hàm Toupper, Tolower -in HOA-thường
5.5 Bài 4. Nối chuỗi ,Truy cập chuỗi trong C#
5.5 Bài 5. Phương thức Indexof(), SubString().
5.6 Bài 6. Các ký tự đặc biệt trong C#
VI Xử lý danh sách (Array)
6.1 Bài 1. Cách khai báo và sử dụng mảng
6.2 Bài 2. Cách truy cập các phần tử của mảng
6.3 Bài 3. Cách thay đổi một phần tử của mảng
6.4 Bài 4. Thuộc tính Length
6.5 Bài 5. Duyệt các phần tử trong mảng sử dụng hàm For
6.6 Bài 6. Duyệt các phần tử trong mảng sử dụng hàm Foreach
6.7 Bài 7. Hàm sắp xếp mảng
6.8 Bài 8. Namespace System.Linq ( tìm Min, Max , Sum)
6.9 Bài 9. Các cách khác để tạo một mảng trong C#
6.10 Bài 10. Xử lý ngoại lệ trong C#
VII Xử lý tập tin ( File I/O)
7.1 Bài 1. Lớp File I/O trong C#
7.2 Bài 2. Lớp FileStream trong C#
7.3 Bài 3. Xử lý Text File
7.4 Bài 4. Xử lý Excel file
VIII Các tính chất hướng đối tượng trong C#
8.1 Bài 1. Lập trình hướng đối tượng là gì?
8.2 Bài 2. Tính đóng gói trong C#
8.3 Bài 3. Tính kế thừa
8.4 Bài 4. Tính đa hình
8.5 Bài 5. Nạp chồng toán tử
8.6 Bài 6. Mức độ truy cập public, protected, private
IX Xây dựng giao diện bằng Windows Form
9.1 Bài 1. Thiết lập giao diện với các thành phần ( Label , Textbox, Button, Combobox…)
9.2 Bài 2. Sử lý nhập xuất dữ liệu với Label , Textbox , ListBox, Combobox
9.3 Bài 3. Sử lý sự kiện với Button
9.4 Bài 4. Xây dựng giao diện đăng nhập , giao diện máy tính…
X Giới thiệu về Tool Cognex VisionPro
10.1 Bài 1. Cognex VisionPro là gì?
10.2 Bài 2. Cách tải và cài đặt Cognex VisionPro 9.1_SR1_64Bit
10.3 Bài 3. Các tính năng cơ bản của tool Cognex VisionPro
XI Tool kết nối camera , load, sử lý ảnh, hiển thị
11.1 Bài 1. Tool kết nối camera , Load Image
11.2 Bài 2. Tool CogHistogram
11.3 Bài 3. Tool CogImageConvert
11.4 Bài 4. Tool CogDisplay
11.5 Bài 5. Tool CogCreateGraphicLabel
XII Tool CogFind
12.1 Bài 1. Tool CogPMAlign
12.2 Bài 2. Tool CogFixture
12.3 Bài 3. Tool CogFindLine
12.4 Bài 4. Tool CogFindElipse
12.5 Bài 5. Tool CogFindCircle
12.6 Bài 6. Tool CogBlob
XIII Tool CogCreate
13.1 Bài 1. Tool CogCreateCircle
13.2 Bài 2. Tool CogCreateEllipse
13.3 Bài 3. Tool CogCreateLine
13.4 Bài 4. Tool CogCreateSegment
XIV Tool CogIntersect
14.1 Bài 1. Tool CogIntersectCircleCircle
14.2 Bài 2. Tool CogIntersectLineCircle
14.3 Bài 3. Tool CogIntersectLineLine
XV Tool CogDistance
15.1 Bài 1. Tool CogDistanceCircleCircle
15.2 Bài 2. Tool CogDistanceLineCircle
15.3 Bài 3. Tool CogDistancePointCircle
15.4 Bài 4. Tool CogDistancePointLine
15.5 Bài 5. Tool CogDistancePointPoint
XVI Xây dựng giao diện bằng WindowForm và CogVisionPro
17.1 Bài 1. Xây dựng ứng dụng kết nối, trigger, live camera, kết nối PLC
17.2 Bài 2. Xây dựng ứng dụng lưu và load hình ảnh theo định dạng ngày/tháng/năm
17.3 Bài 3. Xây dựng ứng dụng phát hiện thừa, thiếu linh kiện trong sản xuất
17.4 Bài 4: Xây dựng ứng dụng đo kích thước vật thể trong sản xuất
Hotline 0984.162.317 Icon-Zalo 0984.162.317 Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube